Резервиране

Хотел Централ Павел баня

Хотел Централ – Павел баня!

0877 04 80 47
0876 50 95 66

Потвърждаването на резервация изисква аванс – превод на стойност поне една нощувка.
Сметка:
Райчев и син ЕООД
IBAN:BG08FINV91501017202704
BIC:FINVBGSF
Първа инвестиционна банка

Очакваме Ви!